Serveis de creació de campanyes de comunicació. Targetons, packaging...

Com utilitzar un recurs historicista

per diferenciar-se?

Publicitat

Adela's

Perruqueria

Comunicació pop

Ens transportem enrere en el temps

utilitzant idees com la baralla de

cartes o la postal.

Privacitat

Mantenim la

intimitat dels

clients sens

perdre identitat.

Aquest disseny forma

part d'un projecte més

gran, a continuació la

resta de dissenys.

Logo