Serveis de creació de campanyes de comunicació. Targetons, packaging...

Com fer de l’intangible

allò tangible de la

comunicació?

Nits fosques de l'ànima

Bòlit. Centre d'Art Contemporani Girona

Exposició col·lectiva

Publicitat

Transmetre la sensació

Utilitzem el fum i la foscor per

sintonitzar amb el misteri i la nit.

Aquest disseny forma

part d'un projecte més

gran, a continuació la

resta de dissenys.

Editorial

Optimitzar recursos

Dissenyem el catàleg per una cara

i el pòster per l'altra.