Libranda ofereix serveis de distribució al món del llibre electrònic i és el referent internacional en comercialització del llibre digital en espanyol. Actualment necessita transmetre millor els seus valors i la missió de l’empresa.

Sense renunciar a la força de línia i el color actuals, proposem enfortir la marca i la imatge corporativa preparant la identitat perquè resulti de nou sòlida i coherent en un nou entorn digital, mòbil i hiperconnectat.

SERVEIS — Branding / manual d’identitat / papereria administrativa / infografies / presentacions / pictogrames / disseny web / newsletter

Libranda ofereix serveis de distribució al món del llibre electrònic i és el referent internacional en comercialització del llibre digital en espanyol. Actualment necessita transmetre millor els seus valors i la missió de l’empresa.

Sense renunciar a la força de línia i el color actuals, proposem enfortir la marca i la imatge corporativa preparant la identitat perquè resulti de nou sòlida i coherent en un nou entorn digital, mòbil i hiperconnectat.

SERVEIS — Branding / manual d’identitat / papereria administrativa / infografies / presentacions / pictogrames / disseny web / newsletter

LIBRANDA

Solucions pel mercat de continguts digitals de manera universal

usuari-navegant-amb-tableta

Marca antiga

logo libranda amb disseny antic

Densitat

Passat

Esdevé fonamental reorientar la percepció de la marca al context actual

– –

És una oportunitat per presentar de nou els objectius i serveis de l’empresa

símbol de serveis editorials digitals en procés de disseny

Menys línies i més clares

símbol de serveis digitals en procés de disseny pas 2

Aplicacions i mobilitat

símbol d'editorial digital antic en procés de redisseny pas 3

Ondulació i color

tipografia editorial digital carnac font

Connexió de mons

Marca redissenyada

logo de serveis editorials digitals dissenyats en color tronja i gris
targeta comercial personal blanca i elegant
agenda amb logo d'empresa de serveis editorials digitals
marca de serveis editorials digitals en tablet petita

No tot acaba aquí

Hem dissenyat més elements perquè aquest projecte s’aguanti com cal.

presentació general corporativa de serveis editorials digitals elegant, seriosa, fotogràfica i blanca
web de serveis editorials digitals moderna elegant i seriosa

Projecte anterior

Pròxim projecte