Forallac

Com donar a conèixer el patrimoni?

 

Publicitat

Ajuntament de Forallac   Promoció turística

Senyalització

Identificar i representar

Dissenyem un sistema gràfic

per explicar la diversitat

de recursos.

Aquest disseny forma

part d'un projecte més

gran, a continuació la

resta de dissenys.

Segmentar i potenciar

Derivem l'eslògan base per

maximitzar cada element.

Editorial

Emfatitzem el que fa especial el municipi.

Emmarcar i accentuar

Aquest projecte no s'ha produït finalment