Serveis de creació de campanyes de comunicació. Targetons, packaging...

Ajuntament de Forallac   Promoció turística

Com derivar un eslògan

per fer-lo més potent?

Publicitat

Segmentar i maximitzar

Derivem l'eslògan base per

potenciar cada element.

Aquest disseny forma

part d'un projecte més

gran, a continuació la

resta de dissenys.

Senyalització

Identificar i representar

Dissenyem un sistema gràfic

per explicar la diversitat

de recursos.

Emfatitzem el que fa especial el municipi.

Editorial

Emmarcar i accentuar

Aquest projecte no s'ha produït finalment