Serveis de creació de llibres, catàlegs,memòries, revistes, maquetació,

currículums...

Packaging

Com revisar un pack fent

èmfasi en els seus valors

tradicionals?

Editorial

Frit Ravich

Alimentació

El Mediterrani ens uneix

Detallem amb un text de disseny

amable la cultura que ens identifica.

El sol és vida

Ho impregnem de calidesa

per transmetre la vitalitat del fruit.

La millor selecció

Destaquem amb una franja

la tria de producte de qualitat.

Aquest projecte s'ha fet

en col·laboració amb:

Novagroup (Estratègia)

però finalment no s'ha

llançat al mercat.