Direcció d’art, disseny gràfic, serveis de creació de marques i logotips,

avatars, manuals d’identitat corporativa i papereries...

Com documentar noces de manera actual?

Logo

Noces&+   Fotografia nupcial

Un símbol d'unitat

Creem una marca que parla d'enllaç

i valor a partir d'una lletra clàssica

juntament amb un llenguatge modern.

Aquest disseny

forma part d'un

projecte més gran,

a continuació la

resta de dissenys.

Una imatge que parla

Una imatge com a reclam capta l'atenció en aquells

suports que permeten exhibir-la amb més impacte.

Publicitat

Aquest projecte s'ha fet en col·laboració amb:

Bajoelcocotero.com (Programació).