Libranda ofereix serveis de distribució al món del llibre electrònic i és el referent internacional en comercialització del llibre digital en espanyol. Actualment necessita transmetre millor els seus valors i la missió de l’empresa.

Sense renunciar a la força de línia i el color actuals, proposem enfortir la marca i la imatge corporativa preparant la identitat perquè resulti de nou sòlida i coherent en un nou entorn digital, mòbil i hiperconnectat.

SERVEIS — Branding / manual d’identitat / papereria administrativa / infografies / presentacions / pictogrames / disseny web / newsletter

Libranda ofereix serveis de distribució al món del llibre electrònic i és el referent internacional en comercialització del llibre digital en espanyol. Actualment necessita transmetre millor els seus valors i la missió de l’empresa.

Sense renunciar a la força de línia i el color actuals, proposem enfortir la marca i la imatge corporativa preparant la identitat perquè resulti de nou sòlida i coherent en un nou entorn digital, mòbil i hiperconnectat.

SERVEIS — Branding / manual d’identitat / papereria administrativa / infografies / presentacions / pictogrames / disseny web / newsletter

LIBRANDA

Solucions pel mercat de continguts digitals de manera universal

Marca antiga

Densitat

 • Excés de línies per un univers digital
 • Massa rigidesa per un agent de canvi

Passat

 • Colors massa forts per serveis evolutius
 • Lletra anacrònica per un referent innovador

Esdevé fonamental reorientar la percepció de la marca al context actual

– –

És una oportunitat per presentar de nou els objectius i serveis de l’empresa

Menys línies i més clares

 • Simplifiquem la idea de línia
 • Línia gruixuda: més fortalesa

Aplicacions i mobilitat

 • Actuem en un entorn de pantalles
 • Adaptació al dinamisme contemporani

Ondulació i color

 • Els textos actuals es transformen
 • Color degradat: innovació i progrés

Connexió de mons

 • Ens projecta cap al futur més digital
 • Estilitzem passant de negre a gris

Marca redissenyada

No tot acaba aquí

Hem dissenyat més elements perquè aquest projecte s’aguanti com cal.

Projecte anterior

Pròxim projecte