L’Aula és un espai d’estudis orientat a reforç escolar i aprenetatges específics. Vol diversificar el seus serveis i necessita professionalitzar la seva imatge per esdevenir rellevant.

Dissenyem una línia gràfica particular per afrontar necessitats comunicatives en diversos suports: pòster, flyer, desplegable, etc.

SERVEIS — Disseny de pòster / flyer / desplegable

Dissenyem una línia gràfica particular per afrontar necessitats comunicatives en diversos suports: pòster, flyer, desplegable, etc.

Amb el condicionant d’un pressupost ajustat, enfoquem estratègicament el servei a les dones per aconseguir més visibilitat. Partint d’una estructura web de botiga online es dissenya un aspecte original. Programen funcionalitats a mida per millorar la usabilitat.

SERVEIS — Disseny de pòster / flyer / desplegable

L'AULA

El marc idoni per aprendre al ritme dels teus objectius sense distraccions

estudiants tablet i llibreta

En base a un espai blanc

Eliminem les interferències per l’aprenentatge en base al disseny d’un estil comunicatiu únic i pur, de tonalitats amables i composició molt elaborada.

disseny de publicitat per acadèmia d'estudis minimalista, moderna blanca i verda
disseny de publicitat per acadèmia d'estudis en postals i fons verd
disseny de tríptic per acadèmia d'estudis minimalista, moderna i blanca

Projecte anterior

Pròxim projecte