Betes i Clicks és un blog sobre tecnologia 2.0 adreçat a adults però recentment s’ha creat Petits Clicks especialment orientat a pares. S’ha de buscar una fórmula perquè les dues marques es puguin associar visualment.

Dissenyem un sistema especial i robust, però cal pensar en fer un logotip informal ja que el blog està escrit en un llenguatge a l’abast de tothom.

SERVEIS — Branding / disseny de blog

Betes i Clicks és un blog sobre tecnologia 2.0 adreçat a adults però recentment s’ha creat Petits Clicks especialment orientat a pares. S’ha de buscar una fórmula perquè les dues marques es puguin associar visualment.

Dissenyem un sistema especial i robust, però cal pensar en fer un logotip informal ja que el blog està escrit en un llenguatge a l’abast de tothom.

SERVEIS — Branding / disseny de blog

BETES I CLICKS

Parlar de tecnologia sense tecnicismes

La inicial marca

  • Escollir la inicial dóna presència
  • Desenvolupa un sistema clar i segur

Sense embolics

  • Disseny simpàtic per continguts planers
  • Aspecte lúdic en colors vibrants i suaus

No tot acaba aquí

Hem dissenyat més elements perquè aquest projecte s’aguanti com cal.

Projecte anterior

Pròxim projecte